$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 1600

Chương 1600: Tiếng xấu vạn năm

“Giả! Toàn bộ đều là giả!”

Trong phòng khách của chỉ nhánh công ty
Dương Hoa tại Bồ Thành, Hứa Ngọc Thanh đột
nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào video đang phát
sóng trên điện thoại, kêu lên.

Họ đang muốn huỷ hoại hoàn toàn bác sĩ
Lâm!Nếu những chuyện này là thật, vậy người con
rể không chút khuyết điểm trong lòng bà không
phải sẽ bị hủy sao?

Hứa Ngọc Thanh không tin.

Bà, Lý Giang và Lý Ái Vân đều không thể chấp
nhận.

Đặc biệt là Lý Ái Vân, mắt cô trừng lớn, khôngtin được mà nhìn vào màn hình, một lúc sao sắc
mặt cô tái nhợt nhìn quản lý Vương: “Rốt cuộc
chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Cô Vân, tôi.... Tôi cũng không biết nữa,
nhưng tôi tin rằng chủ tịch Lâm chắc chắn không
phải là người như vậy, ông ta đang đặt điều cho
chủ tịch Lâm! Cô đừng tin!” Quản lý Vương ngữ
điệu chắc chắn nói.

“Người nào từng tiếp xúc với chủ tịch Lâm
đều biết anh ấy là người như thế nào, tôi tin rằng
trong nước có rất nhiều người sẽ không nghe lời
nói của một phía, nhưng mà... Cô không nhận ra
ư? Có người đang đổ dầu vào lửa, nhân cơ hội
này để bôi đen chủ tịch Lâm! Bọn họ mua thuỷ
quân, tạo phản ứng tiêu cực trên mạng, bây giờ
tất cả bình luận đều đang sỉ nhục bác sĩ Lâm...
Nếu bọn họ thành công, dù chuyện này có là giả
thì cũng trở thành thật.”

Sắc mặt của Lý Ái Vân trở nên khó xem, âm

thanh có chút run rẩy, nói.

Cô cũng làm việc trong công ty, cũng hiểu
tình hình thị trường bây giờ, chỉ nháy mắt cô cũng
có thể phát hiện mối quan hệ lợi và hại.

Bị vu oan giá họa không đáng sợ, sợ ở chỗ là
có người tin.

Có người điều khiển lại càng đáng sợ, làm
người khác càng tin vào câu chuyện giả dối.

Bây giờ là thời đại tin tức truyên thông, thời
đại của internet

Bản tính của con người là nước chảy bèo trôi,
bảo sao thưa vậy.

Trong thời đại bây giờ, có rất nhiều người
không rõ sự thật nên rất dễ tin tưởng người khác,
chỉ cần đại đa số người cảm thấy việc đó đúng,
thì họ sẽ không cần nghĩ ngợi gì mà cho rằng việc
đó đúng, cũng không quan tâm sự thật là gì, cũng
sẽ không chấp nhận việc bản thân mình sai.

Bây giờ, bác sĩ Lâm đang rơi vào tình trạng
như vậy.

Chỉ cần danh dự của anh bị hủy hoại, từ một
vị bác sĩ đức cao vọng trọng thành một kẻ giết
người không việc ác nào không làm, vậy mọi thứ
của anh ở trong nước, thậm chí nước ngoài, đều
mất.

Trong nước sẽ không chấp nhận được sự tồn
tại của anh!

Anh sẽ bị nghìn người sỉ vả.

Để lại tiếng xấu muôn đời!

Lời nói của Lý Ái Vân làm tất cả mọi người
đều luống cuống.

“Mọi việc nghiêm trọng tới vậy sao?”“Làm sao bây giờ? Ông ta còn đang nói hàm
hô!” Một công nhân chỉ vào Thái Chính Thuần
trong video phát sóng trực tiếp, nói.

----------------------------   

error: Alert: Content is protected !!