$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 519

Chương 519:

Nếu như nhất định phải tìm một
người để nắm quyền trong lứa trẻ
tuổi của nhà họ Trịnh thì ông cụ
Trịnh đúng là để ý Trịnh Tuyết
Dương thật.

Nghĩ đến đó, ông cụ Trịnh tuyên
bố một lời chốt lại:

"Được rôi, nếu bên phía thế tử
họ Bùi đã hy vọng nhà họ Trịnhchúng ta chọn ra một người để làm
tổng giám đốc mới”

"Trịnh Tuyết Dương lại có công
lớn với nhà chúng ta thật!"

"Ông thấy cứ để Trịnh Tuyết
Dương làm tổng giám đốc công ty
mới đi”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người
đều im lặng, rồi lại ngay lập tức
vang lên tiếng vỗ tay lẻ tẻ.Trịnh Tuyết Dương cũng ngây
người, bây giờ cô mới biết họ muốn

cô làm gì.

Thế mà lại muốn cô làm tổng
giám đốc của công ty mới.

Sao chuyện như thế này lại rơi
vào người cô?

"Ông nội, không được đâu!
Năng lực con bé không kham nổi
đâu, cháu thấy không thích hợp
chút nào.

"Ông nội, chọn bừa một đứa
trong đám chúng cháu cũng còn tốt
hơn nó! Nó có tư cách gì chứ?”

"Đúng! Lễ vật thể tử họ Bùi tặng
cho vợ tương lai của anh, cô ta chỉ
là một ả đàn bà đã qua tay người
khác, sao lại như thế được?"

Một đám người nhà họ Trịnh chỉ
vào Trịnh Tuyết Dương mà chửi
mắng.

Bọn họ không muốn để ông cụ
Trịnh nắm quyền đi chăng nữa thì
cũng chẳng hy vọng người nằm
quyên là Trịnh Tuyết Dương.

Cho dù là Trịnh Chí Dụng bọn
họ cũng chấp nhận, nhưng Trịnh

Tuyết Dương thì quá là...

Ông cụ Trịnh lạnh mặt, một kẻ
tinh tường như ông ta sao lại không
hiểu rõ đám người nhà họ Trịnh đó
nghĩ gì.

Nhưng mọi người càng phản
đối thì lại càng làm ông ta quyết tâm
làm trái ý kiến họ.

Dù gì trong mắt ông ta cho dù
Trịnh Tuyết Dương có làm tổng
giám đốc đi chăng nữa thì ngày sau
nhà họ Trịnh vẫn là ông ta có quyền
định đoạt?

Còn nấu là Trịnh Chí Dụng ngồi
vào ghế đó thì mọi thứ lại trở nên
không chắc chắn nữa.

Nghĩ đến đó ông cụ Trịnh bèn
ho khan một tiếng, làm dừng lại sự
nhốn nháo của tất cả mọi người.Sau đó ông ta nhìn Trịnh Tuyết
Dương, nghiêm túc nói: "Tuyết
Dương à! Mọi người đều cảm thấy
cháu không thích hợp làm tổng
giám đốc công ty mới, bản thân
cháu nghĩ gì? Ông rất kỳ vọng vào
cháu đấy:

------------------   

error: Alert: Content is protected !!