$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Phú đại gia ở rể – Bùi Nguyên Minh (tác giả: N-H) – Chương 516

Chương 516:

Nghe thấy những lời của Trịnh
Chí Dụng, tất cả mọi người nhà họ
Trịnh nhìn nhau.

Tuy tất cả mọi người đều có
tham vọng nhưng vấn đề là dù sao
ông cụ Trịnh cũng quản lý nhà họ
Trịnh nhiều năm như vậy, bây giờ
ông ta vẫn còn có ý định tiếp tục
cầm quyên thì ai mà dám làm trái lại

ông ta chứ?“Ba, tất cả mọi người đều cho
rằng việc ba tiếp tục làm tổng giám
đốc mới là sự lựa chọn tốt nhất ạ”

Trịnh Tùng là người đầu tiên
đứng lên đồng ý với Trịnh Chí Dụng.

“Đúng vậy. Chỉ cần ông tiếp tục
làm tổng giám đốc thì dù công ty
mới gọi là gì thì nó vẫn là nhà họ
Trịnh chúng ta giống như trước.”

“Ông nội, ông có thể khiến nhà
họ Trịnh chúng ta được như ngàyhôm này thì dưới sự dẫn dắt của
ông, việc nhà họ Trịnh trở thành gia
tộc hàng đầu cũng chỉ là vấn đề thời
gian thôi.”

Nghe thấy mấy lời này, tuy biết
những người này không hề có một
chút thật lòng nào nhưng ông cụ
Trịnh vẫn rất hài lòng, gật đầu nói:
“Các cháu thật là...

“Tuổi ông già này hơi lớn rồi nên
vẫn luôn muốn vê hưu hưởng phúc
nhưng nhìn thấy thế hệ sau như các
cháu, ngoại trừ Chí Dụng thì thật sự

không có mấy ai gánh vác được.
Nếu để các cháu đại diện cho nhà
họ Trịnh ở Dương Thành thì mất đi
thế tử họ Bùi là việc nhỏ mà khiến
nhà họ Trịnh bị hủy hoại trong sớm
chiều là việc lớn. Thôi, thôi, vì nhà
họ Trịnh thì bộ xương già sẽ cố vất
vả thêm mấy năm nữa vậy. Ông già
này nói trước, đợi thêm mấy năm
nữa đến lúc ông phải về hưu thì các
cháu không được ngăn cản nữa”

Ông cụ Trịnh làm ra vẻ cố mà
làm nhưng trong lòng không khỏi
cực kỳ đắc ý.

Dù sao nhìn qua, ông ta vẫn có
thể tiếp tục nắm giữ nhà họ Trịnh.

Bây giờ ông cụ Trịnh đã hạ
quyết tâm, trừ khi bản thân chết nếu
không thì quyên lực này ai cũng
đừng hòng có dù là Trịnh Chí Dụng.

Nếu số mệnh mình tốt thì việc
sống thêm hai mươi năm nữa cũng
không thành vấn đề, vì sao ông ta
phải nhường quyền nhanh như vậy
chứ?

Nếu ông ta thật sự có thể biến
nhà họ Trịnh trở thành gia tộc hàng

đầu thì không chừng bản thân có
thể lại sống thêm vài năm nữa đấy.

Để người trẻ tuổi làm tổng giám
đốc còn bản thân thì dưỡng lão
sao? Quá nực cười.

Nhìn thấy vẻ mặt của ông cụ
Trịnh, tất cả mọi người ở đây dù có
bao nhiêu tham vọng thì lúc này
cũng không dám mở miệng nói gì.Có tham vọng không phải một
chuyện xấu nhưng vấn đề là bọn họ
không thể làm một tên ngốc được.

------------------   

error: Alert: Content is protected !!