$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 538

Chương 538 Tin tức của Trần Hàm!

Lời của ông ta vừa thốt ra, dưới sảnh,
đủ loại âm thanh: “Cậu Trần!”

“Cậu Trần!”

“Cậu Trần!”Các vị ông lớn chen nhau đứng dậy,
chỉ sợ sẽ muộn mất một bước.

“Tôi Triệu Khang Dũng khu Đại Giang
Nam, sẽ tuân theo mệnh lệnh của cậu Trần
Thượng Giang, chúc mừng cậu Trần, trở
thành minh chủ khu vực phía Nam!”

Triệu Khang Dũng lúc này, trực tiếp
đứng lên, chắp tay chúc mừng.

“Diêu Nguyệt, Mỹ Nhân Cung khu Đại
Giang Nam, sẽ tuân theo mệnh lệnh củacậu Trần Thượng Giang, chúc mừng cậu
Trần!”

Diêu Nguyệt cũng đứng dậy theo.

“Đỗ Miêu, tập đoàn Phong Khải, chúc
mừng cậu Trần.”

Đỗ Miêu ngồi ở một góc, cũng đứng
dậy chắp tay cười nói.

Theo sát nút sau, các vị đại cả trong
hội trường, đều chắp tay chúc mừng.

“Thất Tinh hội, Kim Lăng, nghe theo
mệnh lệnh của cậu Trần...”

“Bạch Long hội, Kim Lăng, nghe theo
mệnh lệnh của cậu Trần...”

“Hoắc Trí Cương, Mãnh Ngư hội, Kim

Lăng, nghe theo lệnh của cậu Trần...”

Hoắc Trí Cương đứng lên, lên tiếng nói.

Đến đây, cả vùng Đại Giang Nam, Kim
Lăng, cùng với bộ phận vùng nhỏ khác,
toàn bộ đều nghe theo lệnh của cậu Trần,
Trần Bình!

Trịnh Thái, đứng ở bên cạnh Trần Bình,
có cảm giác toàn thân nhiệt huyết bừng
bừng!

Anh ta chưa từng nghĩ đến, lúc còn
sống trên đời, lại có thể nhìn thấy một màn
sôi nổi như vậy!

Bốn vùng lớn, mười mấy nhân vật
ngầm, lúc này đều cung kính đứng ở dưới.

Từ nay về sau, Giang Nam, sẽ tôn sùng
Trần Bình!

Ở bên dưới có không ít con em của gia
tộc nhỏ và doanh nghiệp, thấy bên trong
hội trường, mỗi một ông lớn chấn danh một
phương, lần lượt cung kính với người đàn
ông trẻ tuổi kia, chỉ cảm thấy một đời này
của bản thân chưa từng được thấy một

-------------------