$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 2129

Chương 2129: Cướp sạch Quan Châu

Thời gian ba ngày cũng chỉ trôi qua nhanh
như chớp, nhưng mà trong ba ngày này toàn
bộ đại lục Sao Băng đề có một mạch nước
ngầm đang chảy xiết.

Giống như lời mà Âu Dương Giác đã nói,
không chỉ có một mình Huyết Nguyệt Minh có
hứng thú với những vật tư cống nạp của Quan
Châu này.

Cho dù Trần Bình đã có tính toán trước
cũng không hề nghĩ đến việc ở Quan Châu lại
xuất hiện nhiều người như vậy!Trừ những người không thể không đến,

toàn bộ Quan Châu có đến tám thế lực khác
nhau.

Điêu này cũng khiến Trần Bình dựa theo
tình hình thực tế để thay đổi quyết định của
mình, ra tay đầu tiên hay là ra tay cuối cùng.

Mà người của Hoàng Tộc Bạch Hổ cũng
đã hoàn toàn nể phục Âu Dương Giác, có thể
tính toán như vậy thì dĩ nhiên không phải là
người bình thường có thể nghĩ ra, cho dù là
gia chủ Âu Dương Lệnh trước đó cũng không
nghĩ ra được, cho dù có nghĩ đến nhất định
cũng sẽ không tìm được cách giải quyết.Nhưng mà Âu Dương Giác lại dùng một
Âu Dương Kiếm Ngấn để giải quyết được vấn
đề này.

Giống như là lời mà Âu Dương Giác đã nói,

Thánh Nhân không thể nào xuất hiện ở Quan
Châu, bởi vì Thánh Nhân cần giữ mặt mũi,
không thể vì chút... vật tư cống phẩm này mà
ra tay.

Cho nên Âu Dương Kiếm Ngấn có thể giết
chết hết tất cả các thế lực tranh giành này, dù
sao những ngụy thánh vô địch khác cũng là
những người ghê gớm, không ai lại tham gia
vào việc thế này.

Đừng nói là bên người Âu Dương Kiếm
Ngấn còn có một Tôn Bạch Hổ, cũng là một
ngụy thánh tâng chín, hai người hợp lực cơ
bản là không có ai có thể đánh bại được Âu
Dương Kiếm Ngấn.

Lúc này trong căn cứ của điện Bắc Đầu ở
thành phố Tam Huyên.

Trân Hiên, Thanh Tà, Tần Dao, Thượng
Quan Tuyết, Âu Dương Nguyệt, tất cả mọi
người đều tập trung ở đây.

Phía trên cao nhất còn có cả Trần Bình,
lúc này Trần Bình đang xoa xoa trán, trên mặt
tỏ vẻ suy tư.

Không biết qua bao lâu thì Trần Bình như
là đã nghĩ kỹ càng, nhìn xuống mọi người bên
dưới, vẻ mặt bình tĩnh.

"Các bộ phận báo cáo lại số thành viên
Cửu Tinh và số thành viên ngụy thánh."

Nghe vậy Thanh Tà dẫn đầu bước lên
trước một bước nói:

"Hiện nay cung Thiên Tuyền có bốn ngụy
thánh, hơn mười Cửu Tinh, bởi vì gân đây phụ
trách công việc tình báo nên sức chiến đấu

vẫn còn yếu."

Sau Thanh Tà là Trần Tà, nụ cười của Trần
Tà là có vẻ rực rỡ nhất.

"Cung Khai Dương hiện giờ có hơn ba
mươi ngụy thánh, gân một trăm Cửu Tinh, đều
là những người vừa thu nhận gân đây, sức
chiến đấu không tệ."

"Nguy thánh cao giai cũng có hai vị, một vị
là ngụy thánh tầng tám, một vị là ngụy thánh
tầng bảy.

Ngụy thánh cũng có chia đẳng cấp, một,
hai, ba là đê giai (cấp thấp), bốn năm sáu là
trung giai, bảy tám là cao giai.

Mà thực lực của Trần Hiên bây giờ đã là
Ngụy Thánh tầng bảy, dù sao thì cũng có thể
chèn ép được bộ phận Võ Khúc.

-------------------