$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Người thừa kế hào môn (Tác giả: Đại Gia) – Chương 2126

Chương 2126: Kế hoạch đã định

Hai mắt Trần Bình lập tức sáng lên, cống
nạp lên trên sao?

Nói trăng ra chính là những vật tư của
mười tám châu trong những gia tộc kia cống
nộp lên quốc gia, nhưng mà thời gian cống
nộp của tất cả các châu trong lãnh địa hoàng
tộc Bạch Hổ không giống nhau, thật sự khiến
Trần Bình không ngờ tới.

Trần Bình không khỏi có hơi tò mò nói: "Vì
sao thời gian mà mỗi châu cống nạp không
giống nhau? Không phải đồng thời cống nạp
sẽ tốt hơn à?"Hoàng Vô Nhai nghe vậy thì cười cười,
nói: "Chuyện này cũng không rõ lắm, hình như
nguyên nhân là do người sáng lập của hoàng
tộc Bạch Hổ."

"Nhưng hiện tại chế độ của hoàng tộc
Bạch Hổ lại như vậy. Chúng ta cũng không
cần phải rối rắm về chuyện này."

"Nếu cậu muốn làm toàn bộ hoàng tộc
Bạch Hổ rung chuyển, vậy tôi sẽ giúp cậu một
tay.

Trần Bình gật gật đầu, sắc mặt trở nên
nghiêm túc hơn.Nếu nhà họ Hoàng ra tay giúp đỡ anh, vậy
chuyện này sẽ rất thú vị đấy.

Căn cứ vào hiểu biết của Trần Bình, bây
giờ nhà họ Hoàng chẳng những là thủ hạ của

hoàng tộc Bạch Hổ, vậy nhất định có liên quan
đến thế lực ngầm của hoàng tộc Bạch Hổ.

Dù sao cũng do hoàng tộc Bạch Hổ sắp
xếp cho bọn họ tiến vào tổ chức.

"Có lẽ cậu cũng biết nhà họ Hoàng chúng
tôi có liên hệ với Huyết Nguyệt Minh, chúng tôi
cũng biết chút ít vê hành động của phía Huyết
Nguyệt Minh.”

"Theo tôi được biết, phía Huyết Nguyệt
Minh có khả năng sẽ chặn đường cống phẩm
của Liễu Châu. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu
hoàng tộc Bạch Hổ biết chuyện này."

"Lần này Huyết Nguyệt Minh có lòng
muốn lấy cứng đối cứng một lần với Hoàng
tộc Bạch Hổ, cho nên đến lúc đó Liễu Châu tất
nhiên sẽ trở thành tiêu điểm tranh đấu của

bọn họ."

Huyết Nguyệt Minh chính là liên minh của
những quốc gia, gia tộc trong lãnh địa Hoàng
tộc Bạch Hổ.

Cao thủ trong Huyết Nguyệt Minh không
ít, nếu lúc này tranh đấu rất có thể sẽ khiến
cho thánh nhân phải ra tay. Đến lúc đó tất
nhiên sẽ thành một trận đại chiến!

Còn về suy nghĩ của bọn họ, rất đơn giản,
nếu trong lần cứng đối cứng này hoàng tộc
Bạch Hổ thẳng lợi, vậy Huyết Nguyệt Minh sẽ
tiếp tục giấu tài lần thứ hai, sau đó sẽ thu hẹp
thế lực.

Nếu bọn họ có thể thắng, vậy lúc này bọn
họ sẽ bắt đầu xâm chiếm toàn bộ lãnh địa của
Hoàng tộc Bạch Hổ, cho đến khi hoàn toàn lật

đổ được hoàng tộc Bạch Hổi

Hơn nữa, khi đó chắc hẳn có thể để không
ít những thể lực trung lập xác định được mình
muốn gia nhập vào bên nào.

Hoàng tộc Bạch Hổ tất nhiên cũng hiểu
chuyện này, cho nên đến lúc đó thế lực hộ
tống cống phẩm phía Quan Châu sẽ giảm bớt.

Dù sao Quan Châu cũng là châu nhỏ nhất
trong mười tám châu này, tuy cống phẩm rất
nhiều, nhưng so với Liễu Châu mà nói thì lại
kém hơn rất nhiều.

Lúc Trần Bình đang tự hỏi thì Hoàng Vô
Nhai cũng lập tức nói."Nếu tin tức mà hoàng tộc Bạch Hổ truyền
lại cho chúng ta là chính xác, đến lúc đó người
hộ tống vật tư của Quan Châu rất có thể chỉ-------------------