$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 584

Chương 584: Sáu trăm tỷ

Vừa về đến văn phòng, chuông
điện thoại đã vang lên, Đào Anh Thy
nhìn màn hình, Đào Hải Trạch gọi
điện thoại cho cô làm cái gì?

Thật sự không muốn nhận, dối
trá muốn chết!

Chuông điện thoại cứ mãi vang
lên, lúc sắp kết thúc, cô mới chậm
rãi nghe máy: “Có chuyện gì thế?”“Vì sao Tư Hải Minh muốn nhằm
vào ba?” Đầu bên kia truyền đến
giọng nói nóng vội của Đào Hải
Trạch.

Đào Anh Thy hỏi: “Có ý gì?”

“Người hợp tác kinh doanh với
ba muốn hủy hợp đồng. Không chỉ
hủy hợp đông mà còn hãm hại ba,
nói ba đắc tội với người không nên
đắc tội! Ngoài người có thủ đoạn lợi
hại như Tư Hải Minh ra, thì còn có
thể có ai nữa chứ?” Đào Hải Trạch
tức muốn hộc máu.

“Vậy không phải ông còn có Tư
Viễn Hằng sao?” Đào Anh Thy
không hê hoang mang nói.“Con không biết sao? Ngay cả
thượng viên cũng đã bị tập đoàn
Vương Tân bóp cổ rồi, tổn thất rất
nghiêm trọng! Vậy nơi này của ba
còn có bao nhiêu lợi ích chứ?”

Đào Anh Thy không khỏi vui
sướng khi người gặp họa trong điện
thoại: “Vậy xem ra, đúng là phong
cách của Tư Hải Minh rôi! Tôi đã nói
gì chứ? Cứ tiếp tục hợp tác đi?”

“Ba... An Thy, con nhất định phải
giúp giúp ba, nếu không chưa đến
một tháng nữa công ty sẽ phải đóng
cửa!”

“Tôi không giúp ông sao? Trước
đó tôi nói với ông thế nào? Ông có
nghe không? Bây giờ xuất hiện vấn
đề lại muốn tôi giúp ông câu xin,
ông có biết cầu xin Tư Hải Minh
không phải chuyện dễ dàng như vậy
không!” Đào Anh Thy cực kỳ tức
giận, quá mức kích động nên lập
tức đụng tới lợi, đau đến mức làm
cô bụm mặt.

“Vậy Tư Viễn Hằng không phải
em trai của Tư Hải Minh sao? Ai
biết...”

Đào Anh Thy cười lạnh, ngay cả
ba ruột cũng có thể đuổi tận giết
tuyệt, huống chỉ là em họ! Ông thật
sự không hiểu người như Tư Hải
Minh rồi!

“An Thy, nói thật đấy, lân này
con nhất định phải giúp ba, sau này
ba sẽ nghe theo con!” Đào Hải
Trạch bảo đảm.

“Cũng không phải tôi không thể

giúp ông, tiên đề là không được hợp
tác cùng Tư Viễn Hằng”

“Nhưng đã ký hợp đồng rồi!”

“Tiền giải trừ hợp đông hết bao
nhiêu?” Đào Anh Thy hiểu ngay
được vấn đề, hỏi.

“Tính sơ sơ... sáu trăm tỷ”“.” Đào Anh Thy không thể tin
được, rất muốn cười, chắc chắn đây
không phải bị Tư Viễn Hằng đào
một hố đau chứ?

Nhưng còn chưa kịp cười,

-------------------------   

error: Alert: Content is protected !!