$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Một thai 6 tiểu bảo bảo – Tổng tài daddy bị tra tấn (Tác giả: Châu Lan) – Chương 581

Chương 581: Có thể không ký hợp đồng sao

Đào Anh Thy tức đến nỗi không
muốn nói thêm lời nào, thẳng tay
cúp máy.

Nếu cô thực sự tin lời Đào Hải
Trạch, thì IQ của cô mới là rơi xuống
âm vô cực!

Những người có lòng thamkhông đáy mới là những kẻ kinh tởm
nhất!

Một mặt thì muốn có được
mảnh đất ở khu phía Tây Nam, một
mặt lại muốn bấu víu kết thân với Tư
Viễn Hằng.

Có chết hay không cũng đã có
cô chịu tội thay cho, vì vậy mới
không sợ gì hết có phải không?

Nếu đoạn không phải usb đang
năm trong tay ông ta, thì đừng hòng
có thể uy hiếp được cô!Vậy phải làm thế nào đây? Lẽ
nào muốn cô phải gọi điện thoại
cho Tư Viễn Hằng?

Đào Anh Thy sợ nhất là phải liên
lạc với Tư Viễn Hằng.

Nhưng nếu không nói rõ, thì Đào
Sơ Tâm lại nổi dã tâm không trong
sáng, bụng dạ đầy mưu mô xảo
quyệt. Những rắc rối vê sau sẽ tiếp
tục ập đến không dứt! Sai một li là
đi một dặm, sơ sấy một chút sẽ tự
chuốc họa vào thân.

Đào Anh Thy nhìn điện thoại di

động trên tay mình, đây là điện thoại
mà Tư Hải Minh đưa cho cô. Không
thể dùng thứ này để gọi đi được,
cho dù Tư Hải Minh không cài thiết
bị nghe lén, chỉ cân điều tra một
chút sẽ rõ ngay.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài văn
phòng vang lên, Lâm Anh bước vào
để bàn bạc với cô mấy chuyện liên
quan đến công việc.

Đào Anh Thy vốn dĩ không nghe
được lời nào. “Chờ đã Lâm Anh, cho
tôi mượn điện thoại của cô được

không?”

"Được thôi!” Chiếc điện thoại di
động mà Lâm Anh đang dùng là
chiếc điện thoại đầu tiên mà Tư Hải
Minh tặng cho Đào Anh Thy, sau này
Lâm Anh muốn trả lại cho Đào Anh
Thy, nhưng Đào Anh Thy nhất quyết
không cân.

“Tôi gọi điện thoại một lát, đợi
tôi gọi xong rồi sẽ gọi cô."

"Vâng ạ!

Sau khi Lâm Anh đi ra ngoài,

Đào Anh Thy ngay lập tức ấn từng
số một.

Cô vẫn nhớ rất rõ số điện thoại
di động của Tư Viễn Hằng.

Thực sự cô không muốn nhớ
một chút nào, nhưng lại không cách
nào quên được...

Nối máy thành công, như vậy
chứng minh rằng số này vẫn chưa
đổi.Đổ chuông kéo dài tận mấy lần
mà không có ai trả lời. Có gọi sớm

-------------------------   

error: Alert: Content is protected !!