$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Con Rể chiến thần (tác giả: Phạm Thành Công) – Chương 765

Chương 765 : Giúp Đoàn Lê Nguyên phát triển

Hàng chục người trong đại sảnh đồng
loạt quỳ xuông trước Đoàn Lê Nguyên.

Đây là ông chủ lớn của Công ty giải trí
Hoa Phong và mười tám nghệ sĩ hàng đâu
đấy!

Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người mất
không thể hiểu nổi.

Tại sao họ lại quỳ xuống?

Mấy người Đoàn Lê Nguyên cũng không
hiểu gì sất.

Đây là chuyện gì vậy?Chẳng phải họ tới để trả thù sao?

Đoàn Lê Nguyên, thư ký nhỏ và Võ Sâm
nhìn nhau.

Họ cùng lúc nghĩ vê một người, Dương
Hạo Quân.

Chuyện này thực sự liên quan đến anh?

Lúc này, Trương Thiếu Huỳnh quỳ trên
mặt đất, mạnh mẽ dập đầu: “Chủ tịch Đoàn,
thật có lỗi với cô! Chúng tôi không nên giở
trò trước mặt cô, huông chỉ là uy hiếp thâu
tóm công ty của cô!”

“Bùm bùm...”

Trương Thiếu Huỳnh đập mạnh vào đầu
đến mức chảy máu.

Đây là người mà Dương Hạo Quân đặc
biệt chỉ đích danh để xin lỗi, sao có thể dám
lơ là dù chỉ là một chút?

Không chỉ anh ta, tất cả những người nổi
tiếng cũng xin lỗi.

Lúc này họ không nên làm ra vẻ.

Tử Xuyên cũng đặc biệt gửi lời xin lỗi đến
Võ Sâm và xin lôi vì một loạt những lời cô ta
đã nói.

Mọi người sững sờ nhìn Đoàn Lê Nguyên.

Họ thậm chí không biết chuyện gì đã xảy
ra.

Những người như Trương Thiếu Huỳnh
đến xin lỗi mà không hiểu gì cả?

“Chủ tịch Đoàn, Công ty giải trí Hoa
Phong sẽ tạm ngừng kinh doanh trong ba
tháng! Tuy nhiên, cô có thể sử dụng miên phí
các kênh tài nguyên và mạng của Công ty
giải trí Hoa Phong!”

Trương Thiếu Huỳnh thậm chí còn muốn

dùng mọi nguồn lực để giúp đỡ Đoàn Lê
Nguyên phát triển dự án giải trí kéo dài ba
tháng.

“Chủ tịch Đoàn, cô hãy nhận lấy!”

Trương Thiếu Huỳnh quỳ sụp xuống mặt
đất.

“Được rồi, tôi có thể chấp nhận nó,
nhưng anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã
xảy ra không?”

Đoàn Lê Nguyên nghi ngờ nói.

Đây cũng là sự nghi ngờ của tất cả mọi
người.

Những gì đã xảy ra với mấy người
Trương Thiếu Huỳnh quả thật quá ngạc
nhiên.“Chủ tịch Đoàn, chúng tôi đã vi phạm
một số quy định và đã bị dạy cho một bài

--------------------   

error: Alert: Content is protected !!