$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Con Rể chiến thần (tác giả: Phạm Thành Công) – Chương 748

Chương 748: Cậu ta không xứng được chúng ta thảo luận

“Tốt quá! Thật sự là tốt quá!”

Chí Đông Phương đã ảo tưởng cảnh
tượng nhà họ Chí đứng trên đỉnh cao. Mặc
dù vui sướng, nhưng Chí Đông Phương vẫn
chưa quên mục đích tới đây. Ông ta cười hỏi:
“Tổng chỉ huy Dũng, tướng quân Vân Lang có
ở đây không?”

“Để tôi đi hỏi thăm.” Hướng Văn Dũng đi
ra ngoài, gọi điện cho Dương Hạo Quân. Lúc
này mới biết hoàn toàn là hiểu nhâm, Dương
Hạo Quân không nhận gia đình này. Hướng
Văn Dũng rất xấu hổ, đáng nhẽ phải nghĩ ra
chuyện này từ đầu mới đúng. Nếu hai bên
biết nhau thì Chí Đông Phương cân gì phảichạy tới đây tìm Dương Hạo Quân. Vừa rồi cờ
thưởng bị tặng nhầm, nhưng lại không thế
đòi về.

“Mau kêu chúng cút đi!" Đây là câu nói
cuối cùng của Dương Hạo Quân. Nhưng
Hướng Văn Dũng lại không thể nói với đám
người Chí Đông Phương như thế.

“Đúng rồi ông Chí, tướng quân Vân Lang
tạm thời không có ở đây. Chúng tôi cũng
không có quyền biết hành tung của ngài ấy.
Chờ lân sau ngài ấy đến đây, tôi sẽ báo cho
ông biết.” Hướng Văn Dũng uyển chuyển nói.

“Được rồi... Không được gặp Dương Hạo
Quân, nhà họ Chí cũng không tiếc nuối, bởi vì
hôm nay họ thu hoạch rất dồi dào, càng biết
rõ thân phận địa vị của Chí Hồng Doãn.“Ha ha ha, sau này nhà họ Chí chúng ta
nhất định có thể hoành hành Hải Lâm!” Chí

Đông Phương kích động nói, người nhà họ
Chí cũng rất vui mừng, nhất là đám Chí Tiềm
Long, Chí Duy. Họ đều là thành viên của đảng
thái tử, địa vị thuộc loại trung đẳng. Nhưng
sau khi biết quan hệ này, Chí Tiêm Long
không thỏa mãn với vị trí hiện tại của mình.
Anh ta muốn địa vị cao nhất trong đảng thái
tử, tức là danh hiệu thái tử, trở thành đại ca
của đảng thái tửi

“Ha ha ha, nhà họ Chí chúng ta đúng là
nhờ họa mà được phúc!”

“Vốn tưởng rằng sẽ bị quân phiệt Tang
Khôn chơi chết, không ngờ lại có địa vị như
ngày nay. Bây giờ quân phiệt Tang Khôn còn
dám làm càn nữa không? Chúng ta giết chết
hắn!” Đám Chí Khiếu Côn nói ẩu nói tả.

“May mà nhà chúng ta không cho loại hạ
đẳng như Dương Hạo Quân tiến vào, không
thì đẳng cấp của chúng ta sẽ bị nó kéo thấp.”

Chí Duy thở dài.

Chí Đông Phương trừng anh ta: “Sau này
đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt ta. Cậu ta
không xứng được chúng ta thảo luận! Nhất là
thân phận hiện tại của chúng ta, cậu ta
không xứng trở thành cháu ngoại trai của tai”

Lúc này, Ảnh Tử lại xuất hiện: “Chủ nhân,
sau này bớt nói những câu như thế đi."

Ảnh Tử sợ nếu để chiến thần Vân Lang
nghe thấy thì sẽ phiên toái lớn lắm.

“Hửm? Ảnh Tử, cậu nói thế là sao?” Chí
Đông Phương khó hiểu hỏi.“Thuộc hạ cho rằng, chuyện anh Hạo
Quân là cháu ngoại trai của ngài là sự thật
không thể thay đổi, sau này ngài bớt nói mấy
câu cho thỏa đáng, thế thì sẽ có lợi cho ngài
lẫn nhà họ Chí.” Ảnh Tử nói.

--------------------   

error: Alert: Content is protected !!