$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Con Rể chiến thần (tác giả: Phạm Thành Công) – Chương 739

Chương 739: Nhà họ Chí xun xoe

Chí Đông Phương dẫn theo các đại gia
nhà giàu tiến lên nghênh đón: “Thủ trưởng
Tần Uyên, cuối cùng ngài cũng đến! Ngài vẫn
ở tiên tuyến chiến đấu vì nước vì đân, vất vả
cho ngài quát”

“Tôi là Chí Đông Phương, xin đại biểu
nhà họ Chí gửi lời chào kính trọng đến ngài.”
Chí Đông Phương suýt nữa quỳ xuống cho
Tân Uyên.

“Ông Chí khách khí quá. Đây là nhiệm vụ
của tôi.” Tân Uyên mặc đồ thường, dù gì cũng
lấy cớ là về dưỡng thương.“Thủ trưởng Tân, đây là cờ thưởng mà
nhà họ Chí làm cho ngài!" Chí Đông Phương
kêu người đưa lên cờ thưởng, bên trên viết

bốn chữ: “Bảo Vật Quốc Gia”.

Mặc dù là nhà họ Chí xun xoe, như tư lịch
của Tần Uyên cũng có thể hưởng thụ danh
xưng này. Tần Uyên nhận cờ thưởng, cười
nói: “Phàm là nhà họ Chí biết chuyện một
chút thì sẽ không đến nịnh bợ tôi. Nhà các
ông có một ngọn núi lớn tọa trấn cơ mài!”

Trước khi đến đây, anh đã điều tra quan
hệ giữa Dương Hạo Quân và nhà họ Chí, chỉ
có thể nói rằng nhà họ Chí quá ngu xuẩn.
Không thừa nhận thân phận, không cúng bái
chiến thần của quốc gia mà lại tới nịnh bợ
mình?“Hả? Thủ trưởng Tân nói gì? Nhà tôi có
núi lớn ư? Ý ngài là con trai út Chí Hồng
Doãn của tôi hả? Tôi nghe nói nó đã trèo lên
đỉnh ở lữ đoàn Viêm Hoàng, là phụ tá đắc lực
của chiến thân Vân Lang!” Chí Đông Phương
kích động nói.

Tần Uyên thật sự muốn hộc máu. Người
đứng trên đỉnh ở lữ đoàn Viêm Hoàng đều là
chiến hữu của anh, nào có ai tên là Chí Hồng
Doãn? Còn phụ tá đắc lực của chiến thần
Vân Lang nữa chứ, xạo vừa phải thôi!

“Ừ ừ, đúng thế đúng thế” Tần Uyên trả lời
có lệ. Nhưng người nhà họ Chí lại cho rằng
anh đang khẳng định Chí Hồng Doãn là phụ
tá đắc lực của chiến thân Vân Lang.

“Nhà họ Chí chúng ta có rông rồi!” Chí
Đông Phương mừng đến phát khóc.

Tần Uyên thật sự muốn đập lên đầu ông
ta. Nhà họ Chí các người đã sớm có rồng,
chiến thân của quốc gia không phải là rông
sao?

“Mời thủ trưởng Tần! Tôi đã thu xếp một
sơn trang yên tĩnh tao nhã cho ngài, rất có lợi
cho ngài dưỡng thương!” Chí Đông Phương

nói.

Tần Uyên không từ chối. Anh vốn đến
đây để diễn kịch cho Hổ Quốc xem.

“Được, phiền ông Chí dẫn đường.”

Tần Uyên đồng ý khiến nhà họ Chí phấn
khởi vô cùng. Điêu này chứng tỏ Tần Uyên
tán thành nhà họ Chí, từ đó coi như là mạng
lưới quan hệ của nhà họ Chí.

Chí Đông Phương ngẩng đầu ưỡn ngực
bước đi. Con trai ông ta là chiến tướng của lữ
đoàn Viêm Hoàng, chiến thần Vân Lang và
Tần Uyên lại là chỗ dựa của nhà họ Chí, sau
này ai dám trêu vào nhà họ Chí, đi đến đâu
chẳng phải là hoành hành ngang ngược sao?Cuối cùng, Tần Uyên vào ở tại sơn trang
Ngũ Hồ. Nhà họ Chí bày tiệc vô cùng xa hoa,
Tần Uyên đều tiếp nhận hết. Nhà họ Chí rất là
vui mừng. Tần Uyên nhận càng nhiều thì

--------------------   

error: Alert: Content is protected !!